Dámský klub

V březnu jsme jedno odpoledne prožili v dámském klubu. Děvčata navlékala jemné skleněné korálky na paměťový drát. Každá z děvčat si vyrobila originální náramek.

Fotografie ze všech akcí Občanského sdružení JODÍK.