O projektu Jodíkovy hrátky

Žádost o podporu Nadace OKD v projektu Jodíkovy hrátky jsme podali v roce 2010 v programu Pro radost.

Jodíkovy hrátky jsou zábavná odpoledne pro děti. Zábavná odpoledne jsou koncipována jako dvouhodinová setkání, ve kterých jsou pohádkovou formou tématicky provázány činnosti hudební, výtvarné, taneční, dramatické i sportovní.

     Cílem našeho projektu je zpestřit dětem, jejichž možnosti kulturního, uměleckého a sportovního vyžití jsou omezené z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, kvalitní využití volného času. Dílčím, ale důležitým cílem je zapojit do aktivit rodiče a příbuzné těchto dětí a ukázat jim tak, jaké možnosti vyžití mohou i jejich děti přes svá omezení využívat. Chceme všem účastníkům nabídnout možnost vyzkoušet si aktivně nové techniky a seznámit se s novinkami v péči o osoby s postižením. Chceme dětem poskytnout možnost pocítit osobní úspěch ve skupině a participovat na úspěchu skupiny.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.