Kdo jsme a komu pomáháme

 

Občanské sdružení JODÍK

Jsme občanské sdružení, které sdružuje přátele Základní školy a Mateřské školy při zdravotnickém zařízení - Sanatoriích Klimkovice. Název JODÍK je odvozen od významného léčebného prostředku - jodobromové solanky, která se k léčení v Sanatoriích Klimkovice používá. Ve spolupráci se školou vydáváme také stejnojmenný časopis. Snažíme se dětem usnadnit přechod z domova do školského zařízení v lázních a zpestřit jim jejich volný čas.

Projekt realizovaný ve školním roce 2010/2011 se jmenuje JODÍKOVY HRÁTKY.

 
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Klimkovice

Škola v Sanatoriích Klimkovice vychovává a vzdělává děti, které do Sanatorií Klimkovice přijíždějí na léčení. Jsou zde děti s tělesným a kombinovaným postižením a také děti zdravotně oslabené. Děti jsou v lázních 4-6 týdnů a po tuto dobu navštěvují stejný typ školy, jako ve svém domácím prostředí. Tedy mateřskou školu, základní školu, základní školu praktickou nebo základní školu speciální.