Hudební odpoledne

První dvě setkání našeho projektu proběhla 8.9.2010 a 16.9.2010. Pozvali jsme rodiče s dětmi, které navštěvují mateřskou školu, praktickou a speciální třídu Základní školy při zdravotnickém zařízení a Mateřskou školu při zdravotnickém zařízení , Klimkovice. 8.9.2010 se sešlo se 10 rodinných dvojic a 16.9.2010 12 rodinných dvojic. Děti rády zpívají a ještě raději používají různé hudební nástroje k vyjádření svých emocí a nálad. V úvodu dostaly všechny děti i jejich dospělý doprovod příležitost předvést, co umí nástroje, které si vybraly. Slyšeli jsme různé bubínky, větrná dřívka, ozvučná dřívka, triangly, tamburíny, drhla ve tvaru žáby.  V úvodu jsme zopakovali písničky, které znají děti i jejich rodiče. A pak jsme si začali hrát a přitom také aktivizovat své mozkové závity. Využili jsme masky zvířátek a vzpomínali jsme, jak si vlastně povídají. Poté jsme hledali ztracenou písničku - kus písničky si děti musely zpívat v duchu , navazovat s hlasitým zpěvem podle pokynů na správném místě a při tichém zpěvu udržet v hlavě melodii i slova. Také jsme dětem dali několik hudebních hádanek, kdy podle melodie, rytmu nebo kousku textu poznávaly, o kterou písničku jde. A protože jsme hodně zpívali o zvářatech, naučili se děti i s rodiči novou písničku z knihy  Mileny Rakové a Aleny Tiché  s názvem Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Ti opravdu nejmenší se ji naučili i s pohyby a obohatily tak svůj repertoár o další hezkou písničku. Doufáme, že až se vrátí do svých kmenových školek a škol, budou se novými znalostmi chlubit. Viděli jsme a od zúčastněných rodičů také slyšeli, že byli všichni nadšeni společnou zábavou. To nám potvrdilo, že vytvoření projektu byla správná volba. Děkujeme NADACI OKD, že nám pomohla s finančním zajištěním organizace projektu.

Fotografie na Picasaweb/jodikov a video na Youtube/jodik2010