Hurá prázdniny

Poslední akce projektu Jodíkovy hrátky byla určena dětem z mateřské školy. Děti hrály divadlo, scénky, předváděly co se ve školce naučily. Poslední den byl veselý a s dětmi jsme se krásně rozešli na prázdniny.

Fotografie ze všech akcí Občanského sdružení JODÍK.